Gym i källaren

Vi håller på och samlar ihop till ett mindre gym i källaren i det gamla pingisrummet med hjälp av donationer. Så har du några träningsredskap som du vill donera får du gärna kontakta styrelsen