Mäklarsidan

Till intresserade mäklare
Här nedan finner ni svar på de flesta vanliga frågor om Brf Vitkålen1. För svar på övriga frågor och för att erhålla en mäklarbild med information om speciella objekt kan ni kontakta föreningen på info@vitkalen1.se.

OBS! Vänligen kontakta styrelsen innan varje visning för info gällande användandet av passérsystemet.

1.Är föreningen äkta?
Ja.
2.När förvärvade föreningen fastigheten?
År 2005
3.Är tomten friköpt?
Ja
4.Vilken typ av ventilation är det i fastigheten?
Det är ett mekaniskt frånluftssystem med centralfläktar på taket. En fläkt för var stam.
5.Är OVK-besiktning utförd ?
Ja
6.Har föreningen några gemensamma utrymmen?
I föreningen finns tvättstuga, barnvagnsrum samt gym i källaren . Gemensam gård med bord, bänkar, lekplats och grill för föreningens medlemmar. Föreningen anordnar bl.a. sommarfest varje år vilka brukar vara trevliga tillställningar.
7.Garage eller P-platser tillgängliga?
Nej. Solna kommun hyr ut P-platser.
8.Vilka TV och internetanslutningar finns det?
ComHem. Fiberuppkoppling med Stockholms Stadsnät, 200 MB/s med TV-leverantörer Sappa och Viasat.
9.Hur många bostadsrätter samt eventuella hyresrätter och lokaler finns det i föreningen?
Föreningen upplåter 79 lägenheter med bostadsrätt och 17 bostadshyresrätter samt 10 lokaler.
Lägenheterna fördelas enligt nedan;
1 rok 4 st
2 rok 24 st
3 rok 44 st
4 rok 24 st
10.Vilka renoveringar är genomförda och när?

2020 Digital / Online Tvättstuga bokning
2020 Upprustning av lekplatsen

2018 Automatiska dörröppnare, passersystem
2015 Båda källarna målade
2014 Alla hissar utbytta
2013 Alla trapphus och båda källarna målade
2012-13 Fiberkabel indraget i samband med stambytet (Stockholms Stadsnät)
2012 Omdragning av all fastighetsel med rörelsedetektorer i trapphus och källare i samband med stambyte
2012 Ny elcentral samt 3fas till spis i alla lägenheter. Samtliga hyresrätter omtrådade.
2012 Stambyte i badrum och kök i hela föreningen
2009 Tak
2008 Tvättstuga
2008 Balkonger
2008 Fönster
11.Är det några pågående renoveringar och i så fall vilka och när planeras de avslutas?
Inga pågående renoveringar (mars 2020).
12.Finns det något beslut fattat eller några planerade kommande renoveringar?
Nej.
13.Finns det beslut eller planerade förändringar rörande månadsavgiften?
Nej. Endast att månadskostnaden påverkas av debitering av varmvattenförbrukning fr o m 25 mars 2013. Föreningen höjde avgiften med 7% i juli 2012.
14.Hur ser den övergripande ekonomin ut?
Se årsredovisning, redovisningsmetod K2 tillämpad på årsredovisning 2013-2014, bl.a har del av hisskostnader tagits direkt.
15.Tar ni ut någon överlåtelseavgift och/eller pantsättningsavgift?
Överlåtelseavgift om 2,5 % av prisbasbeloppet debiteras köparen. Pantsättningsavgift om 1 %av prisbasbeloppet debiteras pantsättaren/låntagaren.
16.Godkänner ni delat ägande?
Ja.
17.Godkänner ni juridisk person?
Nej
18.Vart skall överlåtelsehandlingarna och medlemskapsansökan skickas?
Brf Vitkålen1
c/o Sanna Samuelsson
Jonstorpsvägen 12, lgh1502
171 55 Solna
19.Är bostadsrätten pantsatt hos föreningen?
Se mäklarbild.
20.Hur stor är lägenhetens yta enligt föreningen?
Se mäklarbild.
21.Vilket belopp är månadsavgiften till föreningen på?
Se mäklarbild.
22.Vad ingår i månadsavgiften?
200 Mbit/s bredband. Övrigt vanligt förekommande såsom sophämtning, trappstädning, snöröjning, fastighetsskötsel osv. Ej el- och varmvatten.
23.Vad är kostnaden för el och varmvatten?
För närvarande (jan 2017) kostar elen 1.50 kr/KWh och varmvattnet 58 kr/kubikmeter.
Detta betalas kvartalsvis och man har möjlighet att se förbrukningen på Infometrics
webportal med personlig inloggning.
• Kvartal 1 (januari, februari, mars) kommer på avin för betalning 30 juni
• Kvartal 2 (april, maj, juni) kommer på avin för betalning 30 september
• Kvartal 3 (juli, augusti, september) kommer på avin för betalning 30 december
• Kvartal 4 (oktober, november, december) kommer på avin för betalning 31 mars
24.Betalas månadsavgiften månadsvis eller kvartalsvis?
Månadsvis
25.Hur stor andel har lägenheten?
a/ I föreningen? Se mäklarbild.
b/ Av årsavgiften? Se mäklarbild.
26.Tillhör det någon upplåten mark till speciella lägenheter?
Nej
27.Uppvärmning?
Fjärrvärme via Norrenergi.
28.Fönster glas?
3-glas
29.Aktuell skuld för föreningens nuvarande fastighetslån?
43 824 649 kr
30.Får man ha husdjur?
Ja, men tillstånd från styrelsen krävs för djur som kan anses farliga, skadliga eller störande. Fråga gärna en gång för mycket eftersom olika bedömningar kan göras.
31.Annan relevant information
Våren 2013 införde vi matavfallsinsamling och hoppas därmed att sänka sophanteringskostnader och bidra till en bättre miljö.