Ordningsregler

Ordningsregler för Brf Vitkålen 1

Vi måste alla ta ansvar och hjälpas åt så att dessa ordningsregler följs.
Vid överträdelse, informera någon i styrelsen för vidare åtgärd.

 1. Ansök om tillstånd av styrelsen för all renovering utöver målning och tapetsering i lägenhet innan arbete påbörjas. Vid utförda VVS och el-arbeten i lägenheten måste lägenhetsinnehavaren lämna skriftliga uppgifter om vilka arbeten som utförts och vilka material som använts, samt ett intyg av behörig entreprenör att arbetet är fackmannamässigt utfört. Uppgifterna och intyget förvaras sedan av styrelsen. Renoveringsarbete som medför störande ljud, t.ex. borrning,får endast ske vardagar 08:00-18:00 och på helgdagar 09:00-15:00. Innan ni sätter igång skall grannarna varskos via lappar eller muntligen.
 2. Köksfläkt får absolut inte kopplas till den centrala ventilationen. Endast kolfiberfläkt får användas.
 3. Det råder absolut rökförbud i fastighetens allmänna utrymmen som källare, tvättstuga, hiss, port och trapphus.
 4. Det är förbjudet att måla om balkongen eller på annat sätt ändra fasadens utseende.
 5. Balkonginglasning får endast ske med föreslagna fabrikat av styrelsen. (se hemsidan www.vitkalen1.se Hämtbara dokument, blandat)
 6. Respektera uppsatta tvättregler i tvättstugan.
 7. I portar, trapphus, källargångar och allmänna utrymmen får inga saker stå, det skall alltid vara fri passage = brandföreskrifter. Cyklar, barnvagnar etc skall förvaras på anvisad plats.
 8. Efter kl 22,00 skall det vara lugnt i och utanför våra fastigheter.
 9. Parkering framför portarna får endast ske vid i- och urlastning, i övrigt skall det vara fri väg för utryckningsfordon.
 10. Vid försenad betalning av avgift/hyra, uttas påminnelseavgift på nästa månadsavi.
 11. Respektera vad som får slängas i grovsoprummet på gården. Elavfall läggs i el-kärlet, övrigt i de tre andra kärlen. Byggavfall, gamla möbler och liknande skall ni själva köra till återvinningsstation.
 12. Alla lägenhetsinnehavare är skyldiga att ha en hemförsäkring. Bostadsrättsinnehavare måste dessutom ha en speciell försäkring för bostadsrätt, för närvarande är den kollektiv och betalas av föreningen. Fungerande brandvarnare ska finnas i alla lägenheter.
 13. För att borra i vägg och golv i badrummet, måste man ta kontakt med fastighetsskötaren. Särskild tätning behövs, så att inte tätskiktet punkteras. Då gäller inte garantin på stambytet i det badrummet.
 14. Vid ombyggnation eller förändring av något i WC- och badrum från utsidan av tröskeln och inåt så gäller inte garantin på stambytet.
 15. Ska du skaffa ett husdjur som inte tillhör de vanliga (katt, hund, fågel, hamster etc) så vänligen inhämta styrelsens godkännande innan.

Hälsningar Styrelsen.