Sophantering och återvinning

Hushållssoporna kan tills vidare slängas i containern som finns på Jonstorpsvägen. Se till att slänga dina soppåsar åt sidorna och inte bara lämna dem rakt in i luckan. Detta gör att vi kan använda hela behållaren och undvika att den verkar vara full i förtid. Containern är bara en tillfällig lösning medan vi bygger ett nytt miljöhus för både hushållssopor, återvinning och matavfall. Containern töms varannan onsdag.

Grovt hushållsavfall som t ex kläder, gamla hinkar och krukor kan slängas i det lilla röda huset på gården. I huset finns även kärl för att samla in mindre el-avfall och glödlampor.
Grovsoporna måste få plats i kärlen. De får inte nå över kanten. Då töms inte kärlen.
Grovsoporna hämtas varannan onsdag.

Matavfall ska samlas i de bruna papperspåsar som finns att hämta i tvättstugans mangelrum eller hos Hemköp i Huvudsta Centrum. Påsarna ska sedan slängas i de bruna kärl som tillfälligt finns bredvid containern, normalt framför port 2. Kärlen måste stängas helt. Ingenting får sticka upp ovanför locken eftersom fåglarna drar runt matsoporna då.
Det är sedan 2024 lag på att alla ska sortera ut sitt matavfall för uppsamling. Matavfallet hämtas en gång i veckan.

Resterande avfall (plast, kartong, papper, glas och batterier) ska kastas på en av kommunens återvinningsstationer. De närmaste finns på Jungfrudansen 1, Oskarsrogatan 19 och Armégatan 113.
Den mobila återvinningscentralen kommer till Oskarsrogatan 15 och den mobila miljöstationen kommer till Bygatan 33-39 enligt schema, se https://solna.se/mobilåvc.

Mycket stora grovsopor såsom möbler och madrasser o dyl. kan kastas en gång om året i den container som föreningen beställer hem till vårens gårdsarbetsdag.