Möte med byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (m)

Många undrar hur det går med nybyggnationen runt Jonstorpsvägen. Ulla Karlsson, Brf Grönkålen och Nina Vetter Brf Vitkålen träffade torsdagen den 18 maj Torsten Svenonius för att höra om läget. Vi fick veta följande:

Nu bearbetas planprogrammet (det med 800 eller 900 lägenheter) av planarkitekterna i dialog med Norrenergi och Råsta Projektutveckling AB utifrån de samrådssvar som inkommit. Svenonius visade inte oss några ofärdiga planer, men menade att hänsyn tagits till inkomna synpunkter. Han trodde inte heller att det skulle bli några allvarliga hinder med de riskbedömningar (från Norrenergi, Miljöverket etc) som kunde påverka byggnadsplanerna, men att fortsatt dialog med berörda myndigheter fortsätter.

I det som nu kallas programskedet (innan detaljplanen bestäms) ska byggnationer bestämmas i stora drag. Det bearbetade planprogrammet ska tas upp på ett av byggnadsnämndens möten. Till dessa möten kommer handlingarna ut en vecka i förväg. Vid detta tillfälle kan man se de handlingar som ska presenteras. Nästa möte har de den 7/6 och handlingarna kommer ut den 31/5 eller 1/6. Vi klagade på att vi vid tidigare tillfällen fått veta om byggplanerna genom tidningen ”Vi i Solna” och att ville få information från kommunen och inte från media om något så viktigt som vår livsmiljö. Men tyvärr måste vi själva hålla oss uppdaterade genom att läsa kommunens möteshandlingar. Så nu måste vi hålla kollen allihop. Byggnadsnämnden har inget möte över sommaren men nästa ligger 30 augusti (kolla handlingar 23 augusti).

När programskedet är klart, kommer en detaljplan att tas fram. Svenonius trodde att det kommer att bli en ”delad detaljplan”, vilket betyder att byggnationen längs Huvudstaleden kommer att handläggas i ett första skede. Detaljplanen kan vi överklaga, om vi finner den dålig. Om ingen överklagan sker och allt går sin gilla gång skulle byggnationen kunna starta tidigast i slutet av 2018, men det är mycket ovanligt att det går så snabbt.

Ulla Karlsson                                           Nina Vetter

Ordf. Brf Grönkålen                                ordf. Brf Vitkålen 1

VIKTIGT! Läs februaris infobrev om kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring.

Vardia Försäkring
Martin Oscarsson
E-post: martin.oscarsson@vardia.se
Tel: 072-553 54 90