Information om Bygget

Den 16 maj träffade Ulf Gunnarsson och Nina från Vitkålen och Andreas Lunderhage från Grönkålen två representanter från JM, det företag som ska bygga alla hus här på Jonstorpsvägen och Alphyddevägen. Det var Emelie Nilsson och Mikael Christersson.

JM har nu ställt en bod på andra sidan gatan vid port 2. Det ska bli en visningsbod för deras lägenheter.

Bakom den boden kommer de att bygga upp många arbetsbodar i två våningar.

Efter sommaren börjar de bygga ett hus kallat Silva på Alphyddevägen (där man går in i skogen) med beräknad inflyttning i början av 2026. Här kommer de att spränga men inte påla.

Sedan fortsätter de bygga nästa huskomplex, kallat Utblicken, bort mot Huvudstaleden. Det ska var klart för inflyttning någon gång april-december 2026. Här kommer de att påla halva.

SVEAB som har arbetat och fortsätter att arbeta med marken här kommer att vara klara i november och då öppnas äntligen tunneln igen och JM kommer inte att behöva stänga den.

Parkeringsplatserna ska vara klara att användas i november och kommer att ligga bort mot Huvudstaleden. Tre av JM:s fyra hus ska ha garage under marken.

JM kommer att ge ut informationsbrev kvartalsvis (juni, september, december och mars). Av JM fick vi en 18 sidor lång broschyr, som vi lägger upp för den som vill ha mer information om Bygget. Link : http://media.vitkalen1.se/2024/05/Presentation-omkringboende-maj-24.pdf