Ordningsregler

Vi måste alla ta ansvar och hjälpas åt så att dessa ordningsregler följs.
Vid överträdelse, informera någon i styrelsen för vidare åtgärd.

 1. För renoveringar se våra renoveringsregler.
  • Vid målning eller tapetsering så behövs inte styrelsen informeras.
  • Köksfläkt får absolut inte kopplas till den centrala ventilationen. Endast kolfiberfläkt får användas i köket.
  • Renoveringsarbete får ske under följande tider vardagar 08:00-19:00 och på helgdagar 09:00-19:00.
  • Samt att man anslår information om renoveringen på anslagstavlan.
 2. Det råder absolut rökförbud i fastighetens allmänna utrymmen som källare, tvättstuga, hiss, port och trapphus.
 3. Respektera uppsatta tvättregler i tvättstugan.
 4. I portar, trapphus, källargångar och allmänna utrymmen får inga saker stå, det skall alltid vara fri passage i enlighet med brandföreskrifter.
 5. Cyklar, barnvagnar etc skall förvaras på anvisad plats.
 6. Innan 08:00 och efter kl 22:00 skall det vara lugnt i och utanför våra fastigheter.
 7. Parkering framför portarna får endast ske vid i-och urlastning, i övrigt skall det vara fri väg för utryckningsfordon.
 8. Respektera vad som får slängas i grovsoprummet på gården.
  • Elavfall läggs i el-kärlet
  • Övrigt i de tre andra kärlen.
  • Byggavfall, gamla möbler och liknande skall ni själva köra till återvinningsstation.
  • Mer information hitta du på sophantering
 9. Alla lägenhetsinnehavare är skyldiga att ha en hemförsäkring.
  • Fungerande brandvarnare ska finnas i alla lägenheter.
 10. Sätt inga blomlådor eller annat löst på utsidan av balkongerna.
 11. Vid hemmafester anslå information om det i förväg på anslagstavlorna och om dina grannar kommer och knackar på visa hänsyn och sänk ljudnivån.
 12. Inget körande på den gemensamma gräsmattan.