Regler och anvisningar att följa vid renovering av lägenhet

 1. Entreprenörer som anlitas för el eller vvs skall inneha följande certifikat:
  • VVS säker vattenintyg.
  • För el installationer kontrollera organisationsnumret gentemot elsäkerhetsverket. Om osäkerhet råder kontakta styrelsen.
 2. Ändring av lägenhetens elektricitet får endast ske efter styrelsen är informerad och tagit del av detaljritningar.
 3. För att minimera risken för skador och slarvig utförd entreprenad så behöver renoveringar där el, vatten, ventilation och/eller rördragning. Så behöver full besiktning genomgås och protokoll insändas till styrelsen.
 4. Vid ombyggnad av lägenheten krävs bygglov från Solna Stad.
  • Dom eventuella bygglov som krävs för ombyggnad införskaffas och bekostas av bostadsrättsinnehavaren
 5. Badrum och wc får endast renoveras om efter att styrelsen är informerad och tagit del av detaljritningar. Vid borrning så skall styrelsen kontaktas. Glöm inte att lappa vid anslagstavlan.
 6. Kök får endast renoveras om efter att styrelsen är informerad och tagit del av detaljritningar. har gett tillstånd till detta. Observera att asbestsanering kan krävs vid rivning av kakel.
  • Vid byte av kyl & frys ska alltid dropp-plåt monteras undertill, vid montage av diskmaskin ska alltid dropp-plåt monteras undertill, vid helrenovering av kök (byte av skåp mm) ska alltid dropp plåt monteras på golv under diskho dvs det ska vara en tät anslutning under vattenrör och avlopp.
  • Om underskåp av typ stående på ben monteras, måste dropp-plåt monteras på golvet under skåpet samt på golvet i skåpet. Dropp-plåt ska alltid ha tät anslutning till rör.
  • I diskbänksskåpet skall vatten och avloppsrör inkl. varmvattenmätaren samt värmerör vara lätt åtkomliga. Det gäller även de två mätnipplarna på värmerören. De skall vara åtkomliga för mätning. Det skall vara 6 cm fri yta framför mätnipplarna.
  • Det är för förbjudet att koppla köksfläkten direkt mot husets ventilation. Endast köksfläkt av typ kolfilter får användas.
  • Observera att asbestsanering kan krävas vid rivning av kakel.
 7. Ventilationsdon (ventiler) får inte byggas in, tas bort eller förändras vare sig i kök, badrum eller WC. Luftspalt på dörrar får inte byggas bort.
 8. Väggarna på balkongen får ej målas om i andra kulörer än den befintliga.
  • Vid inglasning av balkong så behövs det först införskaffas bygglov från Stadsbyggnadsförvaltningen och utfärdat startbesked samt kopia av bygglovet överlämnats till föreningen. Vidare ska föreningen ha godkänt den inglasningsentreprenör som du valt innan inglasningsarbeten påbörjas.
  • NIKA Inglasning AB, Tanelin AB, Teknova, Nordiskainglasningar, Balkongrutan är entreprenörer som använts tidigare.
 9. Viktigt att informera styrelsen och dina grannar vid renovering och att det kan uppstå oljud, ett bra sätt är att sätta upp anslag i hissen och på anslagstavlan i entrén, samt att ha en bra dialog med dina grannar.